Dryas octopetala / Reinrose

KA_07_1_1495 / Dryas octopetala / Reinrose
X
 
Dryas octopetala / Reinrose
På utsiden av Lofotodden er det et et par forekomster av noen spesielle sandstreder som strekker seg oppover mot fjellet. Hard vind tar tak i skjellsanden og blåser den opp etter fjellsidene. Den vindførte sanden "gjødsler" vegetasjonen i disse områdene slik at en får kalkrik vegetasjon langt opp i fjellene i områder som ellers består av fattige bergarter. Det er observert slike kalkrike områder helt opp i nesten 900 meters høyde. Her er bildet tatt ved Buneset og eher har en reinroseenger langt opp i fjellsidene på skjellsand.
Bunesfjorden, Moskenes, Nordland, Norway
16.08.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (3504x2336px)
KA_07_1_1495