KA_07_1_0912
X
 
Urddalen i Osen komune i Sør-Trøndelag er en intakt bekkekløft med gammel kystgranskog. Her finnes flere arter knyttet til boreal regnskog som bl.a. gullprikklav.
Urddalen, Osen, Sør-Trøndelag, Norway
12.06.2007
Kim Abel
Digitalt bilde (2336x3504px)
KA_07_1_0912