Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb

VU
Sårbar
KA_090620_1231-1235 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Kalktørrenger i Indre Oslofjord er en type natur som er sjelden i landsmålestokk. De har ofte et unikt artsmangfold med mange rødlistede arter. På bildet ser du bl.a. artene blodstorkenebb og dragehode som er to karakteristiske arter knyttet til denne type natur. Ifølge Naturtyper i Norge tilhører denne typen åpen grunnlendt kalkmark. I bakgrunnen ser du strandengene i Viernbukta naturreservat.
Viernbukta naturreservat, Asker, Akershus, Norway
20.06.2009
Kim Abel
Digitalt bilde (6987x3795px)
KA_090620_1231-1235