Geranium sanguineum / Blodstorkenebb

KA_100612_3755 / Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
X
 
Geranium sanguineum / Blodstorkenebb
Blodstorkenebb vokser som oftest på tørr, åpen, steinete, kalkholdig grunnn. Karakterart for mange av våre kalkfuruskoger og kalkrike strandberg, men en finner den også på rik bergrunn uten kalk. Bildet viser en regntung blomst.
Storøykilen, Bærum, Akershus, Norway
12.06.2010
Kim Abel
Digitalt bilde (5184x3456px)
KA_100612_3755