Picea sitchensis / Sitkagran (SE)

SE
Fremmedart
Svært høy risiko
KA_131008_4516 / Picea sitchensis / Sitkagran
X
 
Picea sitchensis / Sitkagran (SE)
Lyngheilandskapet er blant våre eldste kulturlandskap og er så gammelt som 4-5000 år. Lyngheiene hadde sin største utbredelse på 1800-tallet og i Norge strakte det seg fra helt i sør og opp til Lofoten i Nord-Norge. I dag har moderne jordbruk, skogplanting og opphørt bruk ført til at lyngheiene er en sterkt truet naturtype. I Norge finner vi verdens nordligste kystlyngheier. De er unike i sin utforming og Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for å ivareta dem. De er formet gjennom lang tids utnyttelse ved blant annet beiting, lyngbrenning og lyngslått. Bildet viser kystlynghei i Rogaland som har blitt plantet til med sitkagran. Sitkagrana er spredningsvillig og sprer seg langt ut over de opprinnelige plantede arealene.
Måkafjellet, Vindafjord, Rogaland, Norway
08.10.2013
Kim Abel
Digitalt bilde (5760x3840px)
KA_131008_4516