Cypripedium calceolus / Marisko (VU)

VU
Sårbar
KA_100613_3835 / Cypripedium calceolus / Marisko
X
 
Cypripedium calceolus / Marisko (VU)
Marisko er en av våre flotteste blomster og den er fredet. Den blir også kalt fruesko og olavsbolle. Marisko er knyttet til kalkrik og lysåpen lågurtskog. Marisko finner du på Østlandet, Nordmøre, Trøndelag og mye av Nord-Norge. Den er funnet opp til Porsanger i nord.
Bremsåsen naturreservat, Nedre Eiker, Buskerud, Norway
13.06.2010
Kim Abel
Digitalt (3456x5184px)
KA_100613_3835