KA_100903_5794
X
 
Under siste halvdel av 1900-tallet var det mange beite- og slåttemarker som ble plantet til med gran. Økt fokus på det gamle kulturlandskapet har heldigvis resultert i at en del av disse er forsøkt restaurert tilbake. Bildet viser ravinerygger i Lågendalen ved Langerudenga som er hogd for å få tilbake de gamle naturbeitene i ravinelandskapet.
Langerudenga, Lardal, Vestfold, Norway
03.09.2010
Kim Abel
Digitalt (5184x3456px)
KA_100903_5794