Adscita statices / Grønn metallsvermer

KA_110627_1718 / Adscita statices / Grønn metallsvermer
X
 
Adscita statices / Grønn metallsvermer
Grønn metallsvermer lever på syre. Biotopen er enger, gjerne slåttenger, og den er først og fremst knyttet til det gamle kulturlandskapet. I takt med omleggingene i landbruket blir levestedene redusert. Arten er kjent fra et stort antall lokaliteter over hele Østlandet og Sørlandet, og på Vestlandet nord til Bergen. Imidlertid er arten mindre vanlig enn før (kilde: www.artsdatabanken.no).
Loland, Vennesla, Vest-Agder, Norway
27.06.2011
Kim Abel
Digitalt bilde (3667x4851px)
KA_110627_1718