Pycnoporellus alboluteus / Storporet flammekjuke (CR)

CR
Kritisk truet
KA_110914_3271 / Pycnoporellus alboluteus / Storporet flammekjuke
X
 
Pycnoporellus alboluteus / Storporet flammekjuke (CR)
Den antatt utryddete arten Storporet flammekjuke (Pycnoporellus alboluteus) ble gjenoppdaget på Romeriksåsenei Styggdalen i 2001. Her ble det gjort flere funn av denne arten og et stort antall andre sjeldne og sårbare arter i en gammel, dødvedrik granskog på høy bonitet. Dette er en type miljø som man antar arten er knyttet til. I etterkant er den oppdaget på to andre lokaliteter hvorav dette eksemplaret er funnet i Spålen-Katnosa naturreservat.
Spålen-Katnosa naturreseravat, Ringerike, Buskerud, Norway
14.09.2011
Kim Abel
Digitalt (3548x5322px)
KA_110914_3271