Melampyrum nemorosum / Blåmarimjelle

KA_100618_3931 / Melampyrum nemorosum / Blåmarimjelle
X
 
Melampyrum nemorosum / Blåmarimjelle
Blåmarimjelle er i Norge meget sjelden og er å regne som en innført art da den stort sett forekommer på ruderatmark. I Sverige derimot forekommer den villt og vokser da i skogkanter og lysåpen skog.
Botiza, Maramures, Romania
18.06.2010
Kim Abel
Digitalt bilde (3456x5184px)
KA_100618_3931