Sesleria caerulea / Svenskegras (CR)

CR
Kritisk truet
KA_08_1_0968_w / Sesleria caerulea / Svenskegras
X
 
Sesleria caerulea / Svenskegras (CR)
Svenskegras har i dag sin eneste kjente norske forekomst på en tørrbakke på øya Gåserumpa i Sandebukta. Her er den fotografert i Sverige på Stora Karlsø. I Sverige er den knyttet til åpne fuktige enger på kalkrik mark.
Stora Karlsø, Gotland, Gotland, Sweden
20.05.2008
Kim Abel
Digitalt bilde (2592x3888px)
KA_08_1_0968_w