Lampyris noctiluca / Sankthansorm

KA_110715_4532 / Lampyris noctiluca / Sankthansorm
X
 
Lampyris noctiluca / Sankthansorm
Sankthansorm er tidligere kjent fra en rekke lokaliteter på Østlandet, men har i senere tid gått sterkt tilbake og kjennes i dag kun fra enkelte varme, tørre og åpne lokaliteter i Aust-Agder, Vestfold, Telemark, Buskerud, Akershus, Østfold og Oppland. Billen er istand til å sende ut et egetprodusert lys (bio-luminescens). De er nattaktive og hunnen sitter i vegetasjonen og lokker til seg hannen med den lysende bakkroppen. Her er larven fotografert i Aust-Agder. Kilde: www.artsdatabanken.no
Skotteviga, Lillesand, Aust-Agder, Norway
15.07.2011
Kim Abel
Digitalt (3744x5616px)
KA_110715_4532