Dactylorhiza sambucina / Søstermarihand (VU)

VU
Sårbar
KA_110525_2712 / Dactylorhiza sambucina / Søstermarihand
X
 
Dactylorhiza sambucina / Søstermarihand (VU)
Søstermarihånd er en orkidee som trives på næringsrike slåtteenger og naturbeitemarker. Helst kalkholdig grunn. Arten er typisk for gamle, tradisjonelt hevdede, slåttenger i midtre Telemark. Artsrike slåttenger en naturtype som har gått kraftig tilbake som følge av opphør av tradisjonell skjøtsel.
Blika, Seljord, Telemark, Norway
25.05.2011
Kim Abel
Digitalt (5616x3744px)
KA_110525_2712