Dactylorhiza sambucina / Søstermarihand (VU)

VU
Sårbar
KA_110525_2689 / Dactylorhiza sambucina / Søstermarihand
X
 
Dactylorhiza sambucina / Søstermarihand (VU)
Søstermarihånd er en orkidee som trives på næringsrike slåtteenger og naturbeitemarker. Helst kalkholdig grunn. Arten er typisk for gamle, tradisjonelt hevdede, slåttenger i midtre Telemark. Artsrike slåttenger en naturtype som har gått kraftig tilbake som følge av opphør av tradisjonell skjøtsel. Her er det to eksemplarer som har sneket seg innimellom noe tømmer.
Blika, Seljord, Telemark, Norway
25.05.2011
Kim Abel
Digitalt (3744x5616px)
KA_110525_2689