KA_110817_4209
X
 
Dølaelva naturreservat ble vernet i 1992 og er en av våre boreale kystregnskoger og den huser flere sjeldne og utryddingstruede lavarter. Naturtypen finnes kun i kyststrøkene i Trøndelag og sør i Nordland og er internasjonalt truet. Den høye luftfuktigheten medfører at død ved fort blir dekket av mose.
Dølaelva naturreservat, Namdalseid, Nord-Trøndelag, Norway
17.08.2011
Kim Abel
Digitalt bilde (5616x3744px)
KA_110817_4209