Melasis buprestoides / Kamråtevedbille (NT)

NT
Nær truet
KA_buprestoides_over / Melasis buprestoides / Kamråtevedbille
X
 
Melasis buprestoides / Kamråtevedbille (NT)
Billen Melasis buprestoides er kun kjent fra 6 lokaliteter fra Songdalen i Vest-Agder og opp til Larvik i Vestfold. Den er knyttet til død ved i lysåpen løvskog. Melasis buprestoides har spredte forekomster i Nord -, Mellom - og Sydeuropa. Den er mer hyppig forekommende i de sydøstre deler av Sverige. Denne billen er fotografert fra samlingen til Arne Laugsand. Kilde: www.arsdatabanken.no og den danske rødlista.
Norway
08.06.2009
Kim Abel
Digitalt (2225x3717px)
KA_buprestoides_over