Bubo scandiacus / Snøugle (CR)
Pica pica / Skjære

CR
Kritisk truet
KA_120322_0397 / Bubo scandiacus / Snøugle <br /> Pica pica / Skjære
X
 
Bubo scandiacus / Snøugle (CR)
Pica pica / Skjære
Snøugla er en av våre store og praktfulle ugler. Den er cirkumpolar og knyttet til treløs tundra og høyfjellsområder. I Norge hekker den uregelmessig, men dukker gjerne opp under gode smågnagerår. Fra rundt midten av 1980-tallet og frem til i dag har hekkefunnene blitt færre og mer uregelmessige i Norge hvor mangel på store smågnagerår i fjellet trolig er en viktig årsak. Snøugla er en av artene som trolig vil bli hardt rammet av klimaendringene. På bildet ser du en snøugle som hadde et mislykket forsøk på å fange en mus på snøen, og en skjære som ikke liker uglas tilstedeværelse.
Rovaniemi, Rovaniemi, Lappland, Finland
24.03.2012
Kim Abel
Digitalt bilde (5184x2973px)
KA_120322_0397