Platanthera montana / Grov nattfiol

KA_120614_2592 / Platanthera montana / Grov nattfiol
X
 
Platanthera montana / Grov nattfiol
Slåttemark er en naturtype som det har blitt mye mindre av de siste tiårene. Slåttemark på ugjødsla og rik mark er svært artsrike og viktig å vare på. Bildet viser engene rundt Solli i Asker hvor det bl.a. er mye grov nattfiol. Kontinuerlig slått er nødvendig for å opprettholde denne floraen. Grov nattfiol er knytta til beite- og slåtteenger, samt lysåpen skog, for det meste på baserik grunn. Etterbeite er også vanlig på en del slåttemarker.
Solli, Asker, Akershus, Norway
14.06.2012
Kim Abel
Digitalt (3264x4896px)
KA_120614_2592