Tilia cordata / Lind (NT)

NT
Nær truet
KA_100917_5996 / Tilia cordata / Lind
X
 
Tilia cordata / Lind (NT)
Kalklindeskog er en meget sjelden naturtype med få og små forekomster. De er konsentrert til området rundt Oslofeltet og Norge utgjør hovedområde for denne skogtypen i Europa. Kalklindeskogene er et viktig hotspot-habitat for truede, jordboende sopparter i Norge. På bildet kan en gammel sokkel av lind sees og disse kan i ekstreme tilfeller bli flere tusen år gamle.
Borgen, Asker, Akershus, Norway
17.09.2010
Kim Abel
Digitalt (5184x3456px)
KA_100917_5996