Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Meligethes norvegicus / Dragehodeglansbille (EN)

VU
Sårbar
EN
Sterkt truet
KA_090620_1213 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Meligethes norvegicus / Dragehodeglansbille
X
 
Dracocephalum ruyschiana / Dragehode (VU)
Meligethes norvegicus / Dragehodeglansbille (EN)
Dragehodeglansbille (Meligethes norvegicus) er kun kjent fra indre Oslofjord i hele Skandinavia. Habitatene er i tilbakegang pga utbyggingspress og stor tråkkbelastning, men arten er relativt vanlig i det svært begrensede utbredelsesområdet. Billen er knyttet til planten dragehode som også har en begrenset utbredelse og er en kravstor og kalkkrevende karplante som vokser i artsike strandberg og slåtteenger. Her er den fotografert i Viernbukta naturreservat på Brønnøya i Asker kommune.
Brønnøya, Asker, Akershus, Norway
20.06.2009
Kim Abel
Digitalt bilde (2592x3888px)
KA_090620_1213