Spongiporus undosus / Bølgekjuke

KA_090519_0904 / Spongiporus undosus / Bølgekjuke
X
 
Spongiporus undosus / Bølgekjuke
Bølgekjuke forekommer i gammel gran- osp- og blandingsskog (gjerne på litt bedre boniteter), sjeldnere furuskog. Nedbryter (saprofytt) på læger av særlig gran og osp, men også andre treslag. På bildet vokser den på grovt læger av gran i Hagahogget naturreservat.
Hagahogget, Asker, Akershus, Norway
19.05.2009
Kim Abel
Digitalt bilde (3888x2592px)
KA_090519_0904