KA_120902_5631
X
 
Økte nedbørsmengder på grunn av et endret klima vil også føre med seg flere og større flommer. Ekstremvær vil bli vanligere. Bildet viser elva Leiråa i Imsdalen som har gått langt over sine bredder og tatt med seg store mengder løsmasser.
Leiråa, Ringebu, Oppland, Norway
02.09.2012
Kim Abel
Digitalt (5760x3840px)
KA_120902_5631