Cicindela maritima / Elvesandjeger (EN)

EN
Sterkt truet
KA_120807_maritima_dorsal / Cicindela maritima / Elvesandjeger
X
 
Cicindela maritima / Elvesandjeger (EN)
Elvesandjeger er en sjelden art som er knyttet til sand og siltflater langs elvebredder i store vassdrag. Det er en art som har gått en del tilbake, mye på grunn av vannkraftutbygging da fravær av naturlige vannstandsfluktuasjoner fremmer gjengroing av leveområder. Inngrep langs vassdragene er også en viktig trussel.
Norway
07.08.2012
Kim Abel
Digitalt bilde (3130x5267px)
KA_120807_maritima_dorsal