Herminium monorchis / Honningblom (CR)

CR
Kritisk truet
KA_120713_4697 / Herminium monorchis / Honningblom
X
 
Herminium monorchis / Honningblom (CR)
Fra å ha ca 70 kjente lokaliteter med honningblom i Norge har vi i dag bare tre kjente forekomster igjen, og alle ligger på Asmaløy i Hvaler kommune. Honningblom er knyttet til tuete rikmyrer, fuktige, kalkrike slåtte- og beitemarker, frodige enger med høy grunnvannstand og til strandenger over skjellsand. Den utkonkurreres fort av høye vekster ved gjengroing etter opphørt hevd.
Asmaløy, Hvaler, Østfold, Norway
13.07.2012
Kim Abel
Digitalt (3744x5616px)
KA_120713_4697