Herminium monorchis / Honningblom (CR)
Ononis arvensis / Bukkebeinurt (NT)

CR
Kritisk truet
NT
Nær truet
KA_120713_4694 / Herminium monorchis / Honningblom <br /> Ononis arvensis / Bukkebeinurt
X
 
Herminium monorchis / Honningblom (CR)
Ononis arvensis / Bukkebeinurt (NT)
Fra å ha ca 70 kjente lokaliteter med honningblom i Norge har vi i dag bare tre kjente forekomster igjen, og alle ligger på Asmaløy i Hvaler kommune. Honningblom er knyttet til tuete rikmyrer, fuktige, kalkrike slåtte- og beitemarker, frodige enger med høy grunnvannstand og til strandenger over skjellsand. Den utkonkurreres fort av høye vekster ved gjengroing etter opphørt hevd. På bildet står den sammen med bukkebeinurt, en annen plante som også er begunstiget av slått/beite.
Asmaløy, Hvaler, Østfold, Norway
13.07.2012
Kim Abel
Digitalt (5616x3744px)
KA_120713_4694