Herminium monorchis / Honningblom (CR)

CR
Kritisk truet
KA_120713_4691 / Herminium monorchis / Honningblom
X
 
Herminium monorchis / Honningblom (CR)
Fra å ha ca 70 kjente lokaliteter med honningblom i Norge har vi i dag bare tre kjente forekomster igjen. På Asmaløy i Hvaler kommune finnes våre tre siste lokaliteter med honningblom. For å ta vare på orkideen blir det gjennomført skjøtsel på lokalitetene for å sikre fortsatt eksistens. Her er det Statens naturoppsyn som slår høyvokst mjødurt i et forsøk på å redusere forekomsten av mjødurt rundt den ene av forekomstene med honningblom. Honningblom er knyttet til tuete rikmyrer, fuktige, kalkrike slåtte- og beitemarker, frodige enger med høy grunnvannstand og til strandenger over skjellsand. Den utkonkurreres fort av høye vekster ved gjengroing etter opphørt hevd.
Asmaløy, Hvaler, Østfold, Norway
13.07.2012
Kim Abel
Digitalt (3744x5616px)
KA_120713_4691