Carex disperma / Veikstarr (NT)

NT
Nær truet
KA_130614_2601 / Carex disperma / Veikstarr
X
 
Carex disperma / Veikstarr (NT)
Veikstarr er relativt sjelden og følsom for skogsdrift og spesielt for grøfting. Arten er knyttet til fuktig skog, ofte sumpskog (gran, bjørk, svartor), bekkekanter og myrkanter.
Lillomarka, Oslo, Oslo, Norway
14.06.2013
Kim Abel
Digitalt bilde (3840x5760px)
KA_130614_2601