Sterna paradisaea / Rødnebbterne

KA_130819_4053 / Sterna paradisaea / Rødnebbterne
X
 
Sterna paradisaea / Rødnebbterne
Rødnebbterna er en trekkfugl som hekker på kysten i arktiske og subarktiske strøk av Europa, Asia og Nord Amerika. Den trekker over ekstreme avstander og er antageligvis den fuglen som gjennomfører det lengste trekket da den reiser helt ned til antarktiske farvann. I Norge hekker den langs det meste av norskekysten samt ved ferskvann i innlandet i Nord-Norge og flere steder i sørnorske fjelltrakter. Mer sparsom fra Agder til Oslofjorden. Den er en vanlig hekkefugl langs kysten av Svalbard. Rødnebbterna er en koloniheker og har reir i en grunn grop på bakken.
Adventdalen, Svalbard, Norway
19.08.2013
Kim Abel
Digitalt bilde (4886x2414px)
KA_130819_4053