Chaenotheca gracillima / Langnål

KA_111227_gracillima / Chaenotheca gracillima / Langnål
X
 
Chaenotheca gracillima / Langnål
Langnål er en knappenålslav som vokser på naken ved av bjørk eller gran. Arten finnes gjerne i skog med fuktig lokalklima, gjerne sumpskoger. Arten er knyttet til skog med store naturverdier og er dermed en god signalart.
Norway
Kim Abel
Digitalt (5616x3744px)
KA_111227_gracillima