bb795
X
 
Tømmerrenne som vitner om tidligere tiders skogsdrift og fløtning.
Sindera, Katnosa-Spålen naturreservat, Ringerike, Buskerud, Norway
Bård Bredesen
Dias (5123x3528px)
bb795