Capra hircus / Geit

SIR_1186 / Capra hircus / Geit
X
 
Capra hircus / Geit
Geitekillinger beiter bjørkeblader. Geiter foretrekker å beite på busker og kratt og er av den grunn gode landskapsryddere og perfekte til restaurering av gammel gjengrodde engareal. På bildet beiter geita i kanten av en artsrik natureng og hindrer på den måten videre gjengroing.
Tessungdalen, Tinn, Telemark, Norway
14.06.2009
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4288x2848px)
SIR_1186