DSC_7088
X
 
Urskog av furu uten synelige tegn på menneskelig aktivitet. Naturtypen er meget sjelden siden furutømmer har vært ettertraktet som materiale og ved i tusenvis av år. Skogtypen er leveområde for mange sjeldne og rødlistede arter knyttet til gamle furutrær og død ved.
Gutulia nasjonalpark, Engerdal, Hedmark, Norway
18.09.2004
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2824x1936px)
DSC_7088