DSC_5727_2_filtered
X
 
Regnbuen ender i naturskog av furu. Skogtypen er leveområde for mange sjeldne og rødlistede arter knyttet til gamle trær og død ved. Bildet er fra Kvisleflået myrreservat.
Kvisleflået og Hovdlia naturreservat, Engerdal, Kvisleflået, Norway
Sigve Reiso
Digitalt bilde (2508x1268px)
DSC_5727_2_filtered