BB 13 0334
X
 
Skipsforlis i indre Oslofjord etter storm. I forgrunnen Zogol nedbrytningsmiddel, som brukes til sanering etter kjemikalieutslipp. Teaterbåten Innvik var fortøyd i havn, men sank etter skader i baugen og bølger som slo inn i båten. Skipsforlis er et alvorlig miljøproblem, fordi det ofte fører til betydelige utslipp av oljeprodukter og andre kjemikalier. I tillegg innebærer det store samfunnskostnader. Klimaendinger gir mer ekstemvær, noe som trolig kan øke faren for skipsforlis.
Svestad, Nesodden, Akershus, Norway
25.12.2013
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2561x4136px)
BB 13 0334