BB 13 0332
X
 
Skipsforlis i indre Oslofjord etter storm. Teaterbåten Innvik var fortøyd i havn, men sank etter skader i baugen og bølger som slo inn i båten og tok med seg en snekke. Skipsforlis er et alvorlig miljøproblem, fordi det ofte fører til betydelige utslipp av oljeprodukter og andre kjemikalier. I tillegg innebærer det store samfunnskostnader. Klimaendinger gir mer ekstemvær, noe som trolig kan øke faren for skipsforlis.
Svestad, Nesodden, Akershus, Norway
01.01.2014
Bård Bredesen
Digitalt bilde (4044x2745px)
BB 13 0332