BB 11 0258
X
 
Fløtningsanlegget Fettsund lenser er et nasjonalt industrielt kulturminne, som ligger i Glomma like før utløpet i Øyeren. Glomma er norges største vassdrag. Vassdraget er et svært viktig leve- og oppvekstområde for planter og dyr. Den slynger seg som en åre gjennom store deler av Østlandet fra fjell og innland til kyst, der et stort antall verneverdige og svært ulike naturmiljøer er forbundet med hverandre. Det knytter seg store brukerinteresser til Glomma, spesielt drikkevann og jordbruksvanning, kraftproduksjon, reiseliv og friluftsinteresser. Årlig produseres det strøm tilsvarende ca. 10 prosent av Norges samlede vannkraftproduksjon. Glomma påvirkes av avløpsvann, forurensninger og erosjonsmateriale.
Fettsund lenser, Glomma, Fet, Akershus, Norway
03.04.2011
Bård Bredesen
Digitalt bilde (4241x2459px)
BB 11 0258