BB 10 0293
X
 
Kystlinja syd for Oslofjorden med Nordstrandskråningen og Nedre Bekkelaget. Disse arealene er i dag i betydelig grad nedbygd av transportårer og boligområder. Mosseveien er en av de mest trafikkerte og belastede veiene inn til Oslo. Mindre naturområder og store og gamle trær finnes fremdeles og gir skråningen og kystlinja et grønt preg.
Nordstrandskråningen, Oslo, Oslo, Norway
26.05.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2428x3791px)
BB 10 0293