BB 10 0033
X
 
Tropiske korallrev er bland de mest artsrike og biologisk verdifulle naturmiljøene i verden. Korallrevene er samtidig sterkt truet av inngrep og klimaendringer. Her ser man et stort mangfold av koraller og fisker.
Ras Mohammad nasjonalpark, Rødehavet, Sinai-halvøya, Egypt
26.02.2010
Bård Bredesen
Digitalt bilde (2446x2830px)
BB 10 0033