Antall bilder funnet: 425
BB 12 0280 / Quercus robur / Sommereik
BB_20191214_0040-2 / Picea abies / Gran
BB_20160101_0253 / Picea abies / Gran
bb101 / Fraxinus excelsior / Ask <br /> Ovis aries / Sau
BB_20191214_0040 / Picea abies / Gran
SR0_2459 / Fraxinus excelsior / Ask
BB 12 0026
BB_20160123_0083 / Picea abies / Gran
BB 09 0002
bb120 / Picea abies / Gran
BB 12 0029 / Quercus robur / Sommereik
BB_20160123_0082 / Picea abies / Gran
SIR_9344_2
BB 12 0027 / Quercus robur / Sommereik
BB_20160123_0050 / Picea abies / Gran
BB 06 0071
bb718 / Quercus robur / Sommereik
SIR_9363 / Pachykytospora tuberculosa / Eikegreinkjuke
BB 05 0084 / Fraxinus excelsior / Ask
BB 05 0254 / Bos taurus / Storfe <br /> Quercus robur / Sommereik
X