Antall bilder funnet: 693
BB_20171030_0033 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
BB_20171031_0005 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
SR0_2567 / Vinca minor / Gravmyrt
BB_20171030_0018 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
BB_20171030_0025 / Berberis thunbergii / Høstberberis <br /> Betula pendula / Hengebjørk
SR0_2561 / Vinca minor / Gravmyrt
KA_140820_1473 / Impatiens glandulifera / Kjempespringfrø
SR0_6848 / Vinca minor / Gravmyrt
BB 15 0357 / Cygnus olor / Knoppsvane <br /> Elodea canadensis / Vasspest
BB 15 0356 / Cygnus olor / Knoppsvane <br /> Elodea canadensis / Vasspest
KA_140820_1467 / Impatiens glandulifera / Kjempespringfrø
BB 15 0358 / Cygnus olor / Knoppsvane <br /> Elodea canadensis / Vasspest
BB_20170916_0015 / Berberis thunbergii / Høstberberis
KA_140820_1475 / Impatiens glandulifera / Kjempespringfrø
SR0_3815 / Geranium pyrenaicum / Askerstorkenebb
BB 15 0360 / Cygnus olor / Knoppsvane <br /> Elodea canadensis / Vasspest
BB 15 0350 / Chroicocephalus ridibundus / Hettemåke <br /> Cygnus olor / Knoppsvane <br /> Elodea canadensis / Vasspest
SR0_6810 / Vinca minor / Gravmyrt
BB 15 0355 / Anas platyrhynchos / Stokkand <br /> Cygnus olor / Knoppsvane <br /> Elodea canadensis / Vasspest
BB 15 0354 / Anser anser / Grågås <br /> Elodea canadensis / Vasspest
X