Antall bilder funnet: 56
BB_20170826_0179 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Echium vulgare / Ormehode
KA_090622_1287 / Echium vulgare / Ormehode
BB 11 0288 / Buglossoides arvensis / åkersteinfrø
KA_090622_1288 / Echium vulgare / Ormehode
SIG_2854 / Lithospermum officinale / Legesteinfrø
SR0_3384 / Lappula deflexa / Hengepiggfrø
KA_090622_1362 / Anchusa officinalis / Oksetunge
BB_20170826_0121 / Bombus lapidarius / Steinhumle <br /> Echium vulgare / Ormehode
BB_20170826_0194 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Echium vulgare / Ormehode
BB_20170826_0147 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Echium vulgare / Ormehode
BB_20160605_0130 / Anchusa officinalis / Oksetunge <br /> Humulus lupulus / Humle
KA_150607_4 / Anchusa officinalis / Oksetunge
BB_20160605_0132 / Anchusa officinalis / Oksetunge
BB_20170826_0136 / Bombus lapidarius / Steinhumle <br /> Echium vulgare / Ormehode
SIG_2855 / Lithospermum officinale / Legesteinfrø
BB_20170911_0052 / Symphytum officinale / Valurt
BB_20170826_0170 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Echium vulgare / Ormehode
BB 11 0419 / Anchusa officinalis / Oksetunge
BB_20170826_0150 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Echium vulgare / Ormehode
BB_20170826_0184 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Echium vulgare / Ormehode
X