Antall bilder funnet: 41
KA_191129_64 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_80 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_73 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_61 / Cygnus cygnus / Sangsvane <br /> Mergus merganser / Laksand
KA_191129_74 / Cygnus olor / Knoppsvane
KA_191129_5 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_26
KA_191129_70 / Aleochara sanguinea
KA_191129_63 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_33 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_23
KA_191129_4 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_56 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_58 / Mergus merganser / Laksand
KA_191129_28
KA_191129_18 / Branta canadensis / Kanadagås <br /> Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_30
KA_191129_44 / Mergus merganser / Laksand
KA_191129_11 / Cygnus cygnus / Sangsvane
KA_191129_45 / Mergus merganser / Laksand
X