Antall bilder funnet: 305
BB 10 0295 / Pinus sylvestris / Furu
BB 07 0089 / Cuculus canorus / Gjøk <br /> Picea abies / Gran
BB 09 0160 / Picea abies / Gran
BB 05 0031 / Loxia curvirostra / Grankorsnebb <br /> Picea abies / Gran
BB 12 0210 / Pinus sylvestris / Furu
BB 10 0300 / Picea abies / Gran
BB 06 0142 / Picea abies / Gran
BB 12 0377 / Epipogium aphyllum / Huldreblom <br /> Picea abies / Gran
BB 12 0543 / Thuja occidentalis / Tuja
BB_20170925_0204 / Pinus sylvestris / Furu
bb553 / Pinus sylvestris / Furu
SIG_1994 / Taxus baccata / Barlind
BB 05 0034 / Parus major / Kjøttmeis <br /> Picea abies / Gran
BB 13 0600 / Pinus sylvestris / Furu
BB 09 0157 / Picea abies / Gran
BB 12 0425 / Epipogium aphyllum / Huldreblom <br /> Picea abies / Gran
BB 05 0262 / Juniperus communis / Einer <br /> Picea abies / Gran
BB_20210731_0108 / Pinus sylvestris / Furu
BB 05 0025 / Loxia curvirostra / Grankorsnebb <br /> Picea abies / Gran
BB_20200716_0168 / Galium verum / Gulmaure <br /> Phleum phleoides / Smaltimotei <br /> Pinus sylvestris / Furu <br /> Veronica spicata / Aksveronika
X