Antall bilder funnet: 69
BB 14 0290
BB 14 0189 / Alle alle / Alkekonge
BB 15 0639
BB_20160528_0171 / Sturnus vulgaris / Stær
BB_20170925_0204 / Pinus sylvestris / Furu
BB 14 0188 / Alle alle / Alkekonge
BB 14 0291
BB 15 0416
BB 13 0558 / Vanellus vanellus / Vipe
BB 15 0414
SR0_3998
BB 14 0292
BB 14 0289
BB 11 0169 / Periparus ater / Svartmeis
BB 13 0560 / Vanellus vanellus / Vipe
BB_20160718_0390
BB 15 0415
BB 13 0559 / Vanellus vanellus / Vipe
BB_20160718_0391
BB 15 0411
X