Antall bilder funnet: 103
BB 05 0176
BB 10 0264 / Aeshna cyanea / Blågrønn øyenstikker
BB 10 0123 / Centaurea jacea / Engknoppurt <br /> Papilio machaon / Svalestjert
BB 10 0158 / Iris pseudacorus / Sverdlilje <br /> Libellula quadrimaculata / Firflekklibelle
BB 12 0267 / Phleum pratense / Timotei <br /> Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer
BB 12 0259 / Bombus pascuorum / åkerhumle <br /> Knautia arvensis / Rødknapp <br /> Parnassius apollo / Apollosommerfugl
BB 10 0263 / Aeshna cyanea / Blågrønn øyenstikker
BB 09 0253 / Aeshna cyanea / Blågrønn øyenstikker
BB 12 0275 / Cirsium heterophyllum / Hvitbladtistel <br /> Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer
BB 12 0257 / Knautia arvensis / Rødknapp <br /> Parnassius apollo / Apollosommerfugl
BB 05 0179 / Lactarius rufus / Rødbrun pepperriske
BB 10 0273 / Tettigonia viridissima / Grønn løvgresshoppe
BB 05 0219 / Papilio machaon / Svalestjert
BB 10 0154 / Iris pseudacorus / Sverdlilje <br /> Libellula quadrimaculata / Firflekklibelle
BB 10 0259 / Decticus verrucivorus / Vortebiter
BB 05 0212 / Rosa dumalis / Kjøttnype <br /> Tettigonia viridissima / Grønn løvgresshoppe
BB 09 0255 / Aeshna cyanea / Blågrønn øyenstikker <br /> Calla palustris / Myrkongle
BB 12 0260 / Knautia arvensis / Rødknapp <br /> Parnassius apollo / Apollosommerfugl
BB 12 0276 / Zygaena viciae / Liten bloddråpesvermer
BB_20170812_0071-2 / Inonotus dryadeus / Tårekjuke
X