Antall bilder funnet: 214
BB 13 0389 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
BB 13 0390 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
BB_20160709_0047 / Humulus lupulus / Humle <br /> Trifolium medium / Skogkløver
BB_20160624_0014 / Lathyrus pratensis / Gulflatbelg <br /> Trifolium hybridum hybridum / Alsikekløver <br /> Trifolium pratense / Rødkløver <br /> Trifolium repens / Hvitkløver
BB 06 0055 / Dracocephalum ruyschiana / Dragehode <br /> Lotus corniculatus / Tiriltunge
BB_20160624_0013 / Lathyrus pratensis / Gulflatbelg <br /> Trifolium hybridum hybridum / Alsikekløver <br /> Trifolium pratense / Rødkløver <br /> Trifolium repens / Hvitkløver
BB 12 0320 / Bombus hortorum / Hagehumle <br /> Vicia sepium / Gjerdevikke
BB_20160617_0005 / Filipendula vulgaris / Knollmjødurt <br /> Lotus corniculatus / Tiriltunge <br /> Trifolium medium / Skogkløver
BB 15 0304 / Bombus hortorum / Hagehumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
BB_20160709_0039 / Trifolium medium / Skogkløver
BB 13 0393 / Bombus terrestris / Mørk jordhumle <br /> Trifolium montanum / Bakkekløver
KA_150812_3 / Vicia pisiformis / Ertevikke
BB_20170630_0875 / Lupinus nootkatensis / Sandlupin
BB_20170707_0024 / Leucanthemum vulgare / Prestekrage <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
KA_170615_2 / Lupinus polyphyllus / Hagelupin
BB 05 0403 / Lotus corniculatus / Tiriltunge <br /> Plantago lanceolata / Smalkjempe <br /> Viscaria vulgaris / Engtjæreblom
BB 15 0144 / Bombus distinguendus / Kløverhumle <br /> Trifolium pratense / Rødkløver
BB_20170630_0898 / Lupinus nootkatensis / Sandlupin
BB_20160622_0023 / Bombus pascuorum / åkerhumle <br /> Trifolium medium / Skogkløver
BB_20160624_0033 / Lathyrus pratensis / Gulflatbelg <br /> Trifolium hybridum hybridum / Alsikekløver <br /> Trifolium pratense / Rødkløver <br /> Trifolium repens / Hvitkløver
X