_8030063
X
 
Brannpåvirket furunaturskog i lavlandet. Med innslag av svært grov og gammel furu på god bonitet. Normalt blir slike areal tilplantet med gran. Grovvokst furuskog på produktive areal er derfor sjeldent i dag. Disse skogene er svært rike på rødlistede gammelskogsarter.
Follsjå, Notodden, Telemark, Norway
03.08.2023
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5184x3888px)
_8030063