P4152899
X
 
Knøttbergrotmose Gymnostomum viridulum er kjent fra to lokaliteter i Grenlandsområdet. Arten er ikke funnet i Sverige, men forekommer vanlig sørover i Europa. Arten vokser på finkornet kalkjord i sørvendte, åpne og tørre bergsprekker i lavlandsområder med kalkrik berggrunn. Arten er svært liten og er svært lett å overse selv om man leter etter den.
Brevik, Porsgrunn, Telemark, Norway
15.04.2021
Sigve Reiso
Digitalt bilde (3535x2654px)
P4152899