Xanthoria fallax / Buktmessinglav

P3095310 / Xanthoria fallax / Buktmessinglav
X
 
Xanthoria fallax / Buktmessinglav
Buktmessinglav er en svært sjelden skorpelav som lever på barken av gamle løvtrær i bymiljøer. Nord-Europas største bestand av arten er i Porsgrunn og Skien by. Siden arten først og fremst synes å leve i tilknytning til byer, trues den av fjerning av gamle trær og luftforurensing.
Porsgrunn, Telemark, Norway
09.03.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (5000x3750px)
P3095310