_B141328
X
 
Gammel brannpåvirket furunaturskog i lavlandet med innslag av gamle trær på over 200 år og såkalte kelo-elementer av død ved som er viktig for svært mange sjeldne og rødlistede arter. Slike skoger er av internasjonal verdi for biologisk mangfold.
Follsjå, Notodden, Telemark, Norway
14.11.2022
Sigve Reiso
Digitalt bilde (4523x3392px)
_B141328